REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM cerdesign.pl


I. NAZEWNICTWO (DEFINICJE):

1. cerdesign.pl Hurtownia Salon Płytek Ceramicznych z siedzibą w Jejkowicach przy ul. Prusa 22a, nip: 642-195-91-28, regon: 273-60-22-04.

2. Sklep internetowy: sklep internetowy prowadzony przez cerdesign.pl, działający pod adresem www.cerdesign.pl

3. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady realizowania sprzedaży i usług w sklepie internetowym www.cerdesign.pl

4. Produkt: towar oferowany do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.cerdesign.pl zgodnie z niniejszym regulaminem.

5. Sprzedający: podmiot  prowadzący sklep internetowy tj. cerdesign.pl Hurtownia Salon Płytek Ceramicznych.

6. Klient: kupujący produkt oferowany do sprzedaży przez sklep internetowy www.cerdesign.pl

7. Dział Obsługi: dział obsługi Klienta Sklepu internetowego, znajdujący się w Jejkowicach 44-290, przy ul.Prusa 22a e-mail:info@cerdesign.pl, tel: +48 784 049 673.

II. SPRZEDAŻ

1. Sklep internetowy www.cerdesign.pl prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem sieci Internet.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym (www.cerdesign.pl) oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedającego na zasadach opisanych poniżej.

3. Ceny produktów umieszczone na stronie www.cerdesign.pl są cenami brutto podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa zamawiający Klient. Koszty dostawy są wskazane w trakcie realizacji zamówienia na stroniewww.cerdesign.pl (wyliczane w uzależnieniu od gabarytów końcowej wersji zamówionych produktów).

4. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych, potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji.

5. Zamawianie produktów w sklepie internetowym składa się z czterech głównych etapów: (1)  wybranie produktów, (2) złożenie zamówienia, (3) potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji. (4) płatność.W terminie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzając przyjęcie zamówienia Sprzedający podaje Klientowi numer zamówienia i wartość zamówienia w tym koszty transportu. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.

6. Płatności w sklepie internetowym można dokonywać za pośrednictwem przelewu tradycyjnego lub przelewu elektronicznego. 
Pod wskazany numer konta bankowego: Bank PKO 32 1020 1068 0000 1202 0333 5908 

7. Istnieje możliwość dokonania zakupów w sklepie internetowym cerdesign.pl za pobraniem.

8. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia oraz dane klienta.

9. Po dokonaniu wpłaty na wskazane powyżej konto, Klient otrzyma potwierdzenie wpłaty.

10. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty.

11. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą sklepu internetowego www.cerdesign.pldzwoniąc na wskazany numer telefonu (opłata zgodna z planem taryfowym swojego operatora) lub komunikując się poprzez adres e-mail.

12. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

13. Zamówienia nieopłacone przez 3 dni kalendarzowe będą anulowane, sprzedający nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.

14. Podczas zakupów w sklepie internetowym nie są uwzględniane jakiekolwiek przywileje związane z uczestnictwem w programach lojalnościowych organizowanych przez Sprzedającego poza sklepem internetowym.

15. Podczas realizacji zamówień za pobraniem, pobierana będzie zaliczka w wysokości 30% z całkowitej kwoty. Pozostałość należności wypłacona zostaje kurierowi podczas odbioru przesyłki lub będzie płatna przelewem na konto.

III. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI

1. Maksymalny czas realizacji nie przekracza 28 dni roboczych. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia o po uprzednim poinformowaniu Klienta,któremu służy prawo odstąpienia od umowy za zwrotem uiszczonej ceny na wskazany przez niego numer rachunku bankowego.

2. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności (zaksięgowana wpłata na koncie sprzedającego z pełnym numerem zamówienia).

3. Zamówione produkty zostaną dostarczone do Klienta za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.

4. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazywane indywidualnie do zamówienia.

5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Podstawą do uznania reklamacji w przypadku uszkodzenia produktu, jest sprawdzenie stanu towaru w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń wypełnienie formularza reklamacyjnego w obecności kuriera. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego i/ lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków przesyłki w transporcie.

6. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie  do 30 dni.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

8. Wszystkie przesyłki, których waga paczki nie przekracza 31,5 kg lub każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki o dużych gabarytach należy odebrać z samochodu kurierskiego, który dostarczy przesyłkę pod budynek wskazany w adresie dostawy.

IV. GWARANCJA, REKLAMACJE, ZWROTY 

1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki  gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem sklepu www.cerdesign.pl znajdujących się na terenie Polski

2. Niezależnie  od powyższego, wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje powinny być składane mailowo, osobiście, pocztą tradycyjną. do Działu obsługi klienta sklepu internetowego www.cerdesign.pl. 
Klient traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres www.cerdesign.pl Jejkowice 44-290 ul.Prusa 22a. 
Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie (z czytelnym podpisem kupującego) o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

3. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

4. Zespół pracowników sklepu internetowego www.cerdesign.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie internetowym produktów i usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, 
w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

5. Przed dokonaniem zwrotu klient jest zobowiązany poinformować dział obsługi o tym fakcie. Zwrotu można dokonać także w sklepie www.cerdesign.pl w Jejkowicach 44-290 przy ul. Prusa 22a po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem sklepu (+48 784 049 673)

6. Zwracany towar powinien być odesłany na koszt klienta pod adres: Dział Obsługi Klienta Sklepu internetowego www.cerdesign.pl Jejkowice 44-290, ul.Prusa 22a.

7. Zwrot uiszczonej ceny na zakup towaru na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.

8. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny na adres www.cerdesign.pl Jejkowice 44-290 ul. Prusa 22a. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

9. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru.

10. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 14 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:
zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies, minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.

2.  Przy złożeniu zamówienia dane osobowe Klienta umieszczane są w systemie informatycznym Administratora. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług (jeśli uzyskamy taką zgodę od klienta). Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 zwane dalej RODO. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

3. Klient w momencie rejestracji w celu dokonania zakupów wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i polityce ochrony prywatności. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Kupującego będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu 
w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

5. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Klienta umowy sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony internetowej, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu  poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedawcę lub przesłać swoje oświadczenie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.

6. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

7. CERDESIGN.PL zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w treściach zamieszczonych na stronie internetowej. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego. W celu sprawdzenia dostępności oraz aktualnej ceny prosimy o skontaktowanie się z obsługą klienta CERDESIGN.PL

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

urls, smarty.get, $language, shop